شرکت فراچاپ آریا

لوگو شرکت فراچاپ آریا

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

جاده مخصوص و اتوبان

ساعت کاری:

8 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

فعال در زمینه چاپ های فلکسوگرافی و هلیوگراور و تولید رنگ های مرتبط با چاپ

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
832 روز در فکروکار

فراچاپ آریا در یک نگاه

فراچاپ آریا در یک نگاه

فراچاپ آریا

مکان:

جاده مخصوص و اتوبان

ساعت کاری:

8 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت فراچاپ آریا

شرکت شرکت فراچاپ آریا

کارشناش شیمی خانم

(تمام وقت)
شهر كرج