کاریابی آتی کار

کاریابی آتی کار

تولیدی و صنعتی

 

مکان شرکت مکان شرکت: کبودر آهنگ
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: یک نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
13 روز در فکروکار

مزایای کاریابی آتی کار

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه‌های تعطیل پنجشنبه‌های تعطیل
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
مهد کودک مهد کودک
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه‌های تعطیل پنجشنبه‌های تعطیل
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
مهد کودک مهد کودک

تماس با کاریابی آتی کار

وب‌سایت:

-

شهر:

کبودر آهنگ

آدرس:

حقیقی

آگهی‌های شغلی کاریابی آتی کار

از 10 تا 12 میلیون تومان

کاریابی آتی کار کاریابی آتی کار
شهر كبودر آهنگ

از 20 تا 25 میلیون تومان

کاریابی آتی کار کاریابی آتی کار
شهر كبودر آهنگ