درباره شرکت کلاسیک
تولید لوازم و تجهیزات آشپزخانه از قبیل هود ، انواع اجاق گاز و ...

مزایای کار در شرکت کلاسیک
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت کلاسیک