شرکت کلاسیک

لوگو شرکت کلاسیک

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

8 الی 17:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

تولید لوازم و تجهیزات آشپزخانه از قبیل هود ، انواع اجاق گاز و ...

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
824 روز در فکروکار

کلاسیک در یک نگاه

کلاسیک در یک نگاه

کلاسیک

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

8 الی 17:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت کلاسیک

شرکت شرکت کلاسیک

مهندس مکانیک

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت کلاسیک

مهندس صنایع

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت کلاسیک

مهندس برق یا الکترونیک

(تمام وقت)
شهر كرج