شرکت پارس اگزوز

لوگو شرکت پارس اگزوز
www.parsegzoz.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

جاده مخصوص و اتوبان

ساعت کاری:

7 تا 4 عصر

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

شرکت پارس اگزوز در سال 1353 بعنوان اولین شرکت بنیان گذار سیستم اگزوز خودرو در ایران تاسیس شد. تاکنون موفق به اخذ انواع گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو شده است و اولین و یکی از بهترین برندهای این صنعت می باشد.

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • تعطیلات تابستان
823 روز در فکروکار

پارس اگزوز در یک نگاه

پارس اگزوز در یک نگاه

پارس اگزوز

مکان:

جاده مخصوص و اتوبان

ساعت کاری:

7 تا 4 عصر

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت پارس اگزوز

شرکت شرکت پارس اگزوز

کارشناس اداری مسلط به زبان انگلیسی

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت پارس اگزوز

کارشناس صنایع

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت پارس اگزوز

کارشناس IT

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت پارس اگزوز

کارشناس IT

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت پارس اگزوز

کارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت پارس اگزوز

کارشناس IT

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت پارس اگزوز

حسابدار ارشد

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت پارس اگزوز

حسابدار ارشد

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت پارس اگزوز

کارشناس حسابداری

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت پارس اگزوز

کارشناس IT

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت پارس اگزوز

کارشناس لجستیک و برنامه ریزی

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت پارس اگزوز

مسئول دفتر مدیرعامل

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت پارس اگزوز

مسئول دفتر مدیرعامل

(تمام وقت)
شهر تهران