درباره شرکت پرزان صنعت

مزایای کار در شرکت پرزان صنعت
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت پرزان صنعت