شرکت پرزان صنعت

لوگو شرکت پرزان صنعت

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کردان و کوهسار

ساعت کاری:

8 الی 16.5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
807 روز در فکروکار

پرزان صنعت در یک نگاه

پرزان صنعت در یک نگاه

پرزان صنعت

مکان:

کردان و کوهسار

ساعت کاری:

8 الی 16.5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت پرزان صنعت

شرکت شرکت پرزان صنعت

حسابدار

(تمام وقت)
شهر كرج