داروسازی سیمین دشت
داروسازی سیمین دشت داروسازی

شرکت داروسازی در تولید دارو

مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت:
1011 روز در فکروکار
مزایای ما
خدمات بیمه تکمیلی
سالن عذاخوری
سرویس رفت و آمد
ساعت کاری منعطف
برگزاری جشن ها
وام و تسهیلات
دارای سالن باشگاه
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
وام و تسهیلات
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
تیم ما
پروژه‌های ما
پروژه‌های ما
آگهی‌های شغلی
مشاهده همه مشاهده همه

1 سال پیش

داروسازی سیمین دشت داروسازی سیمین دشت
خدمات اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

داروسازی سیمین دشت داروسازی سیمین دشت
شهر كرج

1 سال پیش

داروسازی سیمین دشت داروسازی سیمین دشت
خدمات آزمایشگاه (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج
تماس با ما

وب‌سایت:

شهر:

کرج

آدرس:

کرج، سیمین دشت