شرکت وانا هستی البرز

لوگو شرکت وانا هستی البرز
www.vanadrink.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

تهران

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه 08:30 الی 16:30 پنج شنبه ها 08:30 الی 12:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
803 روز در فکروکار

وانا هستی البرز در یک نگاه

وانا هستی البرز در یک نگاه

وانا هستی البرز

مکان:

تهران

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه 08:30 الی 16:30 پنج شنبه ها 08:30 الی 12:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت وانا هستی البرز

شرکت شرکت وانا هستی البرز

فروشنده با خودرو وانت

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت وانا هستی البرز

کارشناس ارشد حسابداری

(تمام وقت)
شهر تهران