تصویر پیش فرض حامد رضایی

حامد رضایی


کارشناس مکانیک

34 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مکانیک حرارت وسیالات - دانشگاه آزاد واحد شهرری یادگار امام - 1388 - 1392


سوابق شغلی

قسمت فنی - آریا صنعت بیستون الوند
شهریار - مهر 1397 - اکنونبارزس مخازن cng - شرکت فرایند میزان ایرانیان
تهران - دی 1396 - شهریور 1397مونتاژ -فنی - لوستر سازی جم
گرمدره - مهر 1391 - تیر 1393
زبان ها

انگلیسی - متوسط

انگلیسی - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دورهای icdl (3ماه)

AUToCAT (2ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com