تصویر پیش‌فرض خدیجه ازمل

خدیجه ازمل

کارگر

27 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم تجربی - - -


سوابق شغلی

اپراتور تولید - تک گل
کرج - -لوگو فکروکار

https://fekrokar.com