مهدی محمدحسینی

مهدی محمدحسینی


کمک حسابدار _ حراست _ مسئول دفتر _ کارگر ساده

27 سال

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - دانشگاه آزاد شهریار - 1394 - 1396
فارغ التحصیل


مهارت ها

icdl - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com