تصویر پیش فرض نفیسه جعفری

نفیسه جعفری


کارشناسی ارشد صنایع غذایی

30 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

علاقه مند به انجام تمامی کارهای اداری و کامپیوتری و تمامی کارهای مرتبط به رشته صنایع غذایی از جمله کارشناس آزمایشگاه.مسئول فنی کارخانه.کارشناس کنترل کیفیت و ...


تحصیلات

فوق لیسانس صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذای - دانشگاه آزاد علوم دارویی تهران - 1393 - 1396

لیسانس صنایع غذایی - دانشگاه آزاد قزوین - 1389 - 1393


سوابق شغلی

انباردار - مجتمع آموزشی سوده
تهران - مهر 1397 - اسفند 1397کارمند اداری - راهبر زیست فناور البرز
البرز - مهر 1394 - شهریور 1395
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کامپیوتر - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دوره GMP_HACCP_ISO 2001 (1 روزه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com