تصویر پیش فرض حامد نصراله زاده

حامد نصراله زاده


کارشناس IT

28 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس کامپیوتر - آزاد اسلامی قزوین - 1391 - 1395


سوابق شغلی

کارشناس نرم افزار - شایگان سیستم
تهران - دی 1397 - مهر 1398
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

Microsoft Office - متوسط

شبکه های کامپیوتری - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

MCSE (240 ساعت)

Network+ (36ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com