فریبرز بدری همایون

فریبرز بدری همایون


کارشناس صنایع غذایی

27 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی صنایع غذایی - دانشگاه ازاد شهر قدس - 1394 - 1398


سوابق شغلی

اپراتور - مواد غذایی مشکوت
هشتگرد - تیر 1387 - مهر 1391
به صورت فصلی کار کرده ام
زبان ها

انگلیسی - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دوره کاراموزی (۳ماه)
شرکت صنایع غذایی سمیه


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com