علی قیاسوند

علی قیاسوند


32 سال

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت دولتی - پیام نور - 1387 - 1391


سوابق شغلی

کارمند - تجهیزات پزشکی
تهران - مرداد 1396 - اکنونمدیر داخلی، کمک حسابداری - کتابرسان ایده
تهران - مرداد 1394 - مرداد 1396مسعول برگذاری دوره،کمک حسابدار - موسسه آینده سازان
همدان - تیر 1393 - مرداد 1394دفتر دار - اتحادیه انجمن اسلامی
همدان - تیر 1391 - تیر 1392
زبان ها

انگلیسی - متوسط

عربی - ضعیف


مهارت ها

ICDL - مسلط

امور دفتری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL (3ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com