امیر دانش آموز

امیر دانش آموز


گرافیست

40 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


سوابق شغلی

طراح گرافیک و ناظر چاپ - پاکبان
هشتگرد - بهمن 1397 - فروردین 1399طراح گرافیک - کاسپین
صفادشت - فروردین 1394 - اسفند 1397طراح گرفیک - پخش فدک
کرج - فروردین 1383 - اسفند 1393
زبان ها

انگلیسی - متوسط

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کرل - مسلط

فتوشاپ - مسلط

icdl - مسلط

ایلستریتور - در حد آشنایی

ناظرچاپ - مسلط

پریمیر - در حد آشنایی


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

icdl (3 ماه)

کرل (3 ماه)

فتوشاپ (3 ماه)


پروژه‌ها و دست‌آوردها

طراحی ظروف IML (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com