تصویر پیش‌فرض حسین اصغر زاده

حسین اصغر زاده

کارشناس حسابداری

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - کرج - 1383 - 1387


سوابق شغلی

مدیر ملی - دانه چین بهمن
تهران - فروردین 1393 - اکنون


رئیس حسابداری - دام آسیا
تهران - فروردین 1391 - اسفند 1393


حسابدار - هلدینگ
کرج - فروردین 1387 - اسفند 1391مهارت‌ها

تنظیم قراردادهای بازرگانی - مسلط

سیستم های مالی - مسلط

قوانین مالیاتی - مسلط

اظهارنامه مالیات عملکرد - مسلط

سازمان امور مالیاتی - مسلط

صورتهای مالی - مسلط

واردات و گشایش - مسلط

قوانین سازمان تامین اجتماعی - مسلط

حسابرسی بیمه - مسلط

نرم افزارهای حسابداری - مسلط

ورد - مسلط

اکسل - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com