تصویر پیش فرض حسام حاجی علی اکبر

حسام حاجی علی اکبر


برقکار صنعتی

26 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم برق قدرت - موسسه دارالفنون - 1392 - 1394


سوابق شغلی

برق صنعتی - کادوس ایساتیس
کرج - شهریور 1398 - اکنون
زبان ها

انگلیسی - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان (۸۰ ساعت)

Plc logo (30 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com