مجید رستم پور

مجید رستم پور

مدیر تولید

48 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت تولید و عملیات - البرز قزوین - 1394 - 1396
مرحله پایان نامه

فوق لیسانس مدیریت تولید و عملیات - البرز قزوین - 1394 - اکنون
مرحله اتمام پایان نامه


زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

امور تولید و کیفیت - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com