مجید رستم پور

مجید رستم پور


مدیر تولید

46 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت تولید و عملیات - البرز قزوین - 1394 - 1396
مرحله پایان نامه

فوق لیسانس مدیریت تولید و عملیات - البرز قزوین - 1394 - اکنون
مرحله اتمام پایان نامه


زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

امور تولید و کیفیت - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com