تصویر پیش فرض مهدی جلیلی

مهدی جلیلی


کارشناس حسابداری

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - زنجان - 1388 - 1392


سوابق شغلی

حسابدار ارشد - آریانا
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1396حسابدار - صنایع
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1393حسابدار - رایان سیستم
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1392
مهارت ها

نرم افزار های حسابداری - مسلط

نرم افزار هلو - مسلط

حقوق و دستمزد - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com