تصویر پیش‌فرض مهدی جلیلی

مهدی جلیلی

کارشناس حسابداری

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - زنجان - 1388 - 1392


سوابق شغلی

حسابدار ارشد - آریانا
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1396


حسابدار - صنایع
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1393


حسابدار - رایان سیستم
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1392مهارت‌ها

نرم افزار های حسابداری - مسلط

نرم افزار هلو - مسلط

حقوق و دستمزد - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com