تصویر پیش‌فرض مهسا فیض نژاد

مهسا فیض نژاد

کارشناس ارشد شیمی

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس شیمی معدنی - ازاد کرج - 1391 - 1393


سوابق شغلی

مسئول فنی - شیمی پارس
اشتهارد - فروردین 1396 - اسفند 1397زبان‌ها

انگلیسی - خوب


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

icdl (6 ماه)

محلول سازی میکروبی و شیمیایی (3 ماه)

سر ممیزی (3 ماه)

prps (1 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com