تصویر پیش فرض مهسا فیض نژاد

مهسا فیض نژاد


کارشناس ارشد شیمی

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس شیمی معدنی - ازاد کرج - 1391 - 1393


سوابق شغلی

مسئول فنی - شیمی پارس
اشتهارد - فروردین 1396 - اسفند 1397
زبان ها

انگلیسی - خوب


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

icdl (6 ماه)

محلول سازی میکروبی و شیمیایی (3 ماه)

سر ممیزی (3 ماه)

prps (1 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com