تصویر پیش فرض فروزان کرمی

فروزان کرمی


کارشناس گرافیک

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس گرافیک - - -


سوابق شغلی

طراح و مسوول خرید - پاکبان
کردان - فروردین 1393 - اسفند 1397طراح - موسسه طراحی و تبلیغاتی
کرج - فروردین 1392 - اسفند 1393
مهارت ها

کرل - مسلط

فتوشاپ - مسلط

ورد - مسلط

اکسل - مسلط

اپلاستراتور - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com