الهام کیفی

الهام کیفی


کارشناس مالی

36 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

خلاق و سرعت یادگیری بالا.پیگیر


تحصیلات

لیسانس حسابداری - دانشگاه قزوین - 1382 - 1387
.


سوابق شغلی

مسئول خزانه - پارس لانه
کرج - شهریور 1392 - شهریور 1394کارشناس مالی پروژه ای - شرکت بهروز و نوین نارون
تهران و کرج - شهریور 1391 - شهریور 1392
به صورت پروژه ای و حسابرسیمسئول حسابداری - چای شهرزاد
کرج - فروردین 1388 - مرداد 1391
مسئول حسابداری واحد کرج و قزوینحسابدار پروژه ای - موسسه حسابداری مهر
تهران - خرداد 1384 - خرداد 1385
حسابداری و حسابرسی پروژه ای
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

تسلط به اکثر نرم افزارهای حسابداری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

رایانه کار درجه ۱و۲ (۱۸۰)


پروژه ها و پژوهش ها

۰ (۱۰)
ا


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com