تصویر پیش فرض سحر داودپور

سحر داودپور


کارشناسی ارشد حسابداری صنعتی

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس حسابداری صنعتی - کرج - 1382 - 1386


سوابق شغلی

سرپرست حسابداری - ردا پردیس ایرانیان
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1397حسابدار - مجدآرین
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1391کمک حسابدار - ایمیج گرافیک
تهران - فروردین 1387 - اسفند 1389
مهارت ها

نرم افزارهای مالی - مسلط

امور بیمه - مسلط

مالیات حقوق و دستمزد - مسلط

مالیات ارزش افزوده - مسلط

گزارش فصلی - مسلط

خزانه - مسلط

دفاتر نویسی و اظهارنامه - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com