تصویر پیش فرض مریم مرادی

مریم مرادی


کارشناس شیمی کاربردی

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس شیمی کاربردی - همدان - 1392 - 1396


سوابق شغلی

مسئول کنترل کیفی - زرین گام
تهران - فروردین 1397 - اسفند 1397مدرس - دبیرستان
همدان - فروردین 1393 - اسفند 1396
مهارت ها

hplc - مسلط

کار با دستگاه IR - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

HPLC (3 ماه)

اشنایی با دستگاه IR (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com