تصویر پیش‌فرض محمد میرزائی

محمد میرزائی

کارگر ساده

27 سال

***********

***********

- ***********


تحصیلات

دیپلم ریاضی - صیاد شیرازی - 1395 - 1392


سوابق شغلی

فست فود - ماهان
کرج - آبان 1397 - مرداد 1398


رنگ کاری و صنایع چوبی - تولیدی چشمه
کرج - تیر 1385 - شهریور 1395زبان‌ها

ترکی - متوسط


مهارت‌ها

نجاری و رنگکاری - متوسط

کمک آشپز - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com