تصویر پیش‌فرض مهتاب اسمعیلی

مهتاب اسمعیلی

کارشناس آزمایشگاه

29 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس میکروبیولوژی - دانشگاه امام علی کرج - 1393 - 1397


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com