تصویر پیش فرض مریم بهاروندی

مریم بهاروندی


مترجم زبان انگلیسی

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس زبان انگلیسی - کرمانشاه - 1390 - 1394


سوابق شغلی

مدرس - آموزشگاه زبان انگلیسی
کرمانشاه - فروردین 1394 - اسفند 1396
زبان ها

انگلیسی - عالی


مهارت ها

تایپ - مسلط

ورد - مسلط

کامپیوتر - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

زبان انگلیسی (سه سال)

کامپیوتر (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com