تصویر پیش فرض مهدی ساکی

مهدی ساکی


کارگر

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم فنی حرفه ای - نهاوند - 1377 - 1380


سوابق شغلی

راننده لیفتراک - راک شیمی
اشتهارد - فروردین 1384 - اسفند 1397
مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

انبارداری - مسلط

راننده لیفتراک - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com