تصویر پیش‌فرض مهلا اسدی

مهلا اسدی

کارشناس مدیریت بازرگانی

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی - قزوین - 1388 - 1391

فوق دیپلم بانکداری - تنکابن - 1385 - 1387


سوابق شغلی

مسئول بیمه - آریانا
فردیس - فروردین 1388 - اسفند 1397مهارت‌ها

حسابداری - مسلط

امور بیمه - مسلط

امور دندانپزشکی - مسلط

کامپیوتر - مسلط

روابط عمومی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com