تصویر پیش فرض هادی بازوبندی

هادی بازوبندی


36 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم حقوق - علمی کاربردی - 1393 -

دیپلم کامپیوتر - امام خمینی - 1386 -


سوابق شغلی

کارمند ثبت ورود و خروج - فرودگاه مهرآباد
تهران - مهر 1395 - دی 1398
کنترل ورودو خروج تاکسیرانی فرودگاه بین مهرآبادکارگر خدمات - دانشگاه تربیت مدرس تهران
تهران - فروردین 1389 - شهریور 1395
خدمات محوطه - آبدارچی اساتید - نظافت سالنها
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com