تصویر پیش فرض نگار نیازی

نگار نیازی


امور اداری

26 سال

***********

- ***********


تحصیلات

فوق دیپلم نقشه کشی معماری - دانشکده فنی دختران کرمانشاه - 1392 - 1394


سوابق شغلی

منشی دفتر - شرکت خرم تحهیزغرب
کرج - خرداد 1397 -
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

اتوکد.آی سی دی ال.تردی مکس.. - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com