تصویر پیش فرض محمد رمضانی باهوش

محمد رمضانی باهوش


کارشناس شیمی

32 سال

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس شیمی کاربردی - تنکابن - 1388 - 1392


سوابق شغلی

مسئول کنترل کیفی - پارس نئوپان
تنکابن - فروردین 1393 - اسفند 1397
دوره های آموزشی و گواهینامه ها

گواهی کنترل کیفی (6 ماه)

گواهی بهداشت (6 ماه)

گواهی کمک بهیار (6 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com