تصویر پیش فرض پروانه توکلی

پروانه توکلی


کارمند اداری و کنترل کیفیت

30 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس ساخت و تولید گرایش نقشه کشی صنعتی - غیرانتفاعی کار - 1389 - 1393

لیسانس نقشه کشی صنعتی - کار - 1389 - 1393


زبان ها

انگلیسی - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

نسخه پیچی (4 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com