تصویر پیش فرض سعید خلیل شکوهی

سعید خلیل شکوهی


کارشناس اقتصاد بازرگانی

44 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس اقتصاد بازرگانی - علامه طباطبایی - 1376 - 1381


سوابق شغلی

مدیر مالی - دیباگران راه
کرج - فروردین 1394 - اکنونمسئول مالی - آسیا
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1393مسئول مالی - هیربد نیرو
کرج - فروردین 1387 - اسفند 1389حسابدار - پولیکا
کرج - فروردین 1381 - اسفند 1386
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

ورد - مسلط

اکسل - مسلط

اتوکد - مسلط

نرم افزار رایورز - مسلط

نرم افزار سپیدار - مسلط

نرم افزار شایگان - مسلط

نرم افزار رافع - مسلط

نرم افزار مالی پگاه سیستم - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com