تصویر پیش فرض خلیل محمدی

خلیل محمدی


مهندس عمران

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس عمران - زنجان - 1390 - 1394


سوابق شغلی

مهندس اجرایی - رایاپارک
کرج - فروردین 1397 - خرداد 1398مهندس اجرایی - پی ریزان
زنجان - فروردین 1394 - اسفند 1396
مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

اتوکد - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

کامپیوتر (280 ساعت)

کامپیوتر (300 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com