تصویر پیش‌فرض خلیل محمدی

خلیل محمدی

مهندس عمران

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس عمران - زنجان - 1390 - 1394


سوابق شغلی

مهندس اجرایی - رایاپارک
کرج - فروردین 1397 - خرداد 1398


مهندس اجرایی - پی ریزان
زنجان - فروردین 1394 - اسفند 1396مهارت‌ها

کامپیوتر - مسلط

اتوکد - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

کامپیوتر (280 ساعت)

کامپیوتر (300 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com