تصویر پیش‌فرض رضا عزیزی مجرد

رضا عزیزی مجرد

کارشناس حسابداری

45 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - اراک - 1381 - 1385


سوابق شغلی

مدیر بازرگانی - وزارت دفاع
تهران - اردیبهشت 1393 - اسفند 1397


مسئول امور مالی - ساختمانی
تهران - فروردین 1391 - اسفند 1392


مسئول امور مالی - بازرگانی
اراک - فروردین 1389 - اسفند 1390


امور اداری - سیاق
اراک - فروردین 1377 - اسفند 1388مهارت‌ها

ورد - مسلط

اکسل - مسلط

ACCOUNTING - مسلط

نرم افزارهای مالی - مسلط

اتوماسیون اداری سازمان های دولتی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com