تصویر پیش فرض کبری حمزه زاده

کبری حمزه زاده


کارشناس ارشد حسابداری

43 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس حسابداری - قزوین - 1377 - 1381


سوابق شغلی

سرپرست حسابداری - تولیدی
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1392حسابدار - مهسان
کرج - فروردین 1386 - اسفند 1389حسابدار - تولیدی
کرج - فروردین 1384 - اسفند 1386
مهارت ها

امور حسابداری - مسلط

حسابداری صنعتی - مسلط

حسابداری مالی - مسلط

تنظیم اظهارنامه مالیاتی - مسلط

تنظیم بهای تمام شده - مسلط

قانون کار - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com