تصویر پیش فرض مجید مقیمی

مجید مقیمی


کارشناس برق

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس برق - قزوین - 1390 - 1394


سوابق شغلی

بازاریابی - گستر
قزوین - فروردین 1395 - اسفند 1397
مهارت ها

بازاریابی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com