تصویر پیش فرض هادی خوش تراش

هادی خوش تراش


کارگر

41 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم تجربی - کرج - 1373 - 1378


سوابق شغلی

سرپرست فنی و برق - شرکت تکمیل پارچه تهران
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1397طراح و نقشه کشی برق - تابلو برق
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1389برقکار صنعتی - تجهیزات برق آرین صنعت
کرج - فروردین 1385 - اسفند 1388
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

دیگ بخار - مسلط

تاسیسات - مسلط

برق صنعتی - مسلط

کارهای فنی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com