تصویر پیش فرض الهه یوسفی

الهه یوسفی


مدیریت- کارمند امور اداری

35 سال

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت - دانشگاه غیر انتفاعی تبریز - 1394 - 1396


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com