تصویر پیش‌فرض سمیه بنی سعد

سمیه بنی سعد

کارشناس معماری

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس معماری - ساری - 1392 - 1396


سوابق شغلی

کارمند شهرداری - شهرداری
گرگان - فروردین 1397 - اسفند 1397


کارمند بیمه - بیمه ایران
گرگان - فروردین 1395 - اسفند 1396
اینجانب در بیمه ایران به عنوان بازاریاب هم فعالیت کرده اممهارت‌ها

نقشه کشی - مسلط

کامپیوتر - مسلط

آفیس - مسلط

امور اداری - مسلط

حسابداری - مسلط

بازاریابی - مسلط

مربی ورزشی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com