تصویر پیش فرض حسین کلوندی

حسین کلوندی


کارشناس صنایع غذایی

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس صنایع غذایی - تهران - 1393 - 1395


سوابق شغلی

بازرس کنترل کیفی - لبنیات
تهران - فروردین 1396 - اسفند 1397
مهارت ها

آفیس - مسلط

آزمایشگاه میکروبی - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

آزمایشگاه میکروبی (دو ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com