تصویر پیش فرض فریبا امامی

فریبا امامی


کارمند

26 سال

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

منظم و پیگیر/تعهد کاری/اهل کار تیمی


تحصیلات

لیسانس امار کاربردی - الزهرا - 1393 - 1397


سوابق شغلی

کارمند - انتشارات فانوس
کرج - تیر 1397 - اردیبهشت 1398کارمند - اموزشگاه کنکور
کرج - تیر 1396 - اردیبهشت 1397
زبان ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

ICDL - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com