تصویر پیش فرض مرتضی پشنگ زاده

مرتضی پشنگ زاده


حسابدار

38 سال

***********

البرز - ***********


درباره من

بنده مهارت هایی مثل تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد ،تهیه و تنظیم لیست بیمه ،تندخواه گردانی،خزانه،مغایرت گیری بانکی،بهای تمام شده ،تنظیم و ارسال اظهار نامه گزارشات خرید،فروش فصلی و ارزش افزوده و مسلط به تمام نرم افزارهای حسابداری و کامپیوتر دارم.


تحصیلات

لیسانس حسبداری صنعتی - عالی فرد - 1383 - 1387


سوابق شغلی

کارشناس حسابداری - نهادین ارمان
البرز - فروردین 1396 - اسفند 1397کارشناس حسابداری - مکاترونیکس
البرز - فروردین 1397 - اسفند 1397کارشناس حسابداری - اترک
البرز - فروردین 1390 - اسفند 1396کارشناس حسابداری - کارگاه صدرا
البرز - فروردین 1393 - اسفند 1394سرپرست داخلی - اترک
البرز - فروردین 1387 - اسفند 1389
مهارت ها

تمام نرم افزارهای حسابداری - مسلط

کامپیوتر - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

حسابداری (6 ماه)

نرم افزار مالی هلو (6 ماه)

نرم افزار سپیدار (6 ماه)

سخت افزار و اسمبل (6 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com