تصویر پیش فرض امیرحسین ابویی

امیرحسین ابویی


کارشناس آزمایشگاه

26 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - 1393 - 1397


سوابق شغلی

کارشناس آزمایشگاه - بیمارستان هاجر
تهران - فروردین 1398 - اکنونکارشناس آزمایشگاه - بیمارستان توس
تهران - اسفند 1398 - خرداد 1399
زبان ها

انگلیسی - خوب

انگلیسی - خوب


مهارت ها

نمونه گیری - مسلط

هماتولوژی - مسلط

بیوشیمی - متوسط

هورمون - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

فلوسایتومتری (8 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com