تصویر پیش‌فرض آنا رحیمی سرشت

آنا رحیمی سرشت

کارشناس ارشد محیط زیست

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس عمران محیط زیست - کرج - 1396 - اکنون

لیسانس عمران - سنندج - 1390 - 1394


سوابق شغلی

مهندس کنترل کیفی - شیمیایی بتن پارس
اشتهارد - فروردین 1396 - اسفند 1397


مهندس روسازی راه - رهنمون خاک
تهران - فروردین 1394 - اسفند 1394مهارت‌ها

icdl - مسلط

آفیس - مسلط

کنترل کیفیت - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com