تصویر پیش‌فرض سمیرا بیگدلی

سمیرا بیگدلی

حسابدار

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - کرج - 1391 - 1395

لیسانس حسابداری - آزاد اسلامی و علمی کاربردی - 1386 - 1398
1- آشنائی با زبان انگليسی : ضعیف
2-کامپيوتر وآشنائی با آن : آشنائی کامل با آفیس ، اینترنت ، سخت افزار
3- آموزشهای فنی وحرفه ای دوره های آفیس
4- آشنایی با نرم افزارهای حسابداری: رافع 6 ، حسابیار ، پازار ،آرپا ، تدبیر ،هلو ، کاربرد
5- دارای گواهیناهه حقوق ودستمزد ، حسابداری صنعتی سال 83
6- آشنایی کامل در تهیه لیست حقوق و دستمزد ، لیست بیمه ، ومالیات بر حقوق


سوابق شغلی

حسابدار - کارخانه لبنیات
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1396


حسابدار - معین پارت
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1392زبان‌ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت‌ها

نرم افزارهای حسابداری - مسلط

تهیه گزارشات - مسلط

تهیه صورت معاملات - مسلط

اظهارنامه نویسی - مسلط

حسابداری صنعتی - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

اظهارنامه نویسی (6 ماه)

حسابداری صنعتی (6 ماه)

حسابداری حقوق و دستمزد (6 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com