تصویر پیش فرض رضا چراغی بیگی

رضا چراغی بیگی


24 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم نقشه کشی معماری - آزاد هشتگرد - 1395 - 1398


سوابق شغلی

فروشنده و تعمییرکار - موبایل هیوا
کرج گلشهر - مهر 1395 - مرداد 1398
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

عکاس - مسلط

تعمییر کار موبایل - مسلط

امدادگر اورژانس - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

عکاسی (۶ ماه)

تعمییرات موبایل (۸ ماه)

امدادگری اورژانس (۶ ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com