تصویر پیش فرض علی اندرزگو

علی اندرزگو


کارشناس مهندس صنایع

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندس صنایع - قزوین - 1388 - 1392


سوابق شغلی

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه - شمس
تهران - فروردین 1394 - اسفند 1396
مهارت ها

MSP - مسلط

اکسل - مسلط

ورد - مسلط

پاورپوینت - مسلط

کارشناس اداری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

MSP (سه ماه)

کارشناس اداری و منابع انسانی (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com