تصویر پیش فرض محمد رضا طالعی

محمد رضا طالعی


کارگر ساده آشنا به برق

32 سال

***********

***********

تهران - ***********


سوابق شغلی

انباردار - هیرمند
تهران - مرداد 1396 - مرداد 1398
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

الکترونیک صنعتی - متوسط

کامپیوتر - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com